Wetenschappelijk onderzoek en innovatie in ziekenhuizen zijn heel belangrijk om meer kennis over verschillende ziektebeelden te krijgen en nieuwe behandelingen mogelijk te maken. Wist je dat niet alleen in academische ziekenhuizen onderzoek uitgevoerd wordt? Dit gebeurt in veel meer ziekenhuizen. De onderzoeken zijn dan vaak praktijk- en patiëntgericht en hebben daardoor direct effect op de behandeling en de kwaliteit van leven van onze patiënten.

We zijn ervan overtuigd dat we mensen slimmer beter kunnen maken door te blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek. De kennis die we opdoen, kan gedeeld worden over heel Nederland en de wereld. We nemen de kennis direct mee in de patiëntenzorg die we nu en in de toekomst bieden. Door te doneren aan een Vriendenstichting of onderzoeksfonds van een ziekenhuis, kunnen we medisch onderzoek uitvoeren. Alleen subsidies zijn niet voldoende. Daarom vragen we om jouw hulp om nog meer onderzoek te kunnen doen!

Waarom onderzoek zo belangrijk is

Op het 10-jarig bestaan van het St. Antonius Onderzoeksfonds stonden we stil bij alle mooie resultaten.

Aan de donateurs die aanwezig waren tijdens de bijeenkomst, legden we uit welke impact de onderzoeken hebben. Niet altijd zijn de uitkomsten van onderzoek meetbaar. Het is een continue verbeterproces.

Onderzoek: diepe hersenstimulatie bij epilepsie

 

In Medisch Spectrum Twente gebruiken we diepe hersenstimulatie bij epilepsiepatiënten die op geen enkele andere therapie hebben gereageerd.

“Het is een hersenoperatie waarbij een elektrode hersengebieden stimuleert. Zo proberen we de epilepsie beter onder controle te krijgen”, vertelt neurochirurg Kuan Kho. “Met onderzoek hiernaar proberen we de stimulator steeds beter in te stellen”, vult technisch geneeskundige Marleen Tjepkema-Cloostermans aan.

Diepe hersenstimulatie MST

Patiënt en reumatoloog beslissen samen over behandeling

 

De afdeling Reumatologie van het Maasstad Ziekenhuis heeft een dashboard ontwikkeld waarmee artsen en patiënten samen beslissingen kunnen nemen over de behandeling. Via de gegevens in het dashboard krijgt de patiënt niet alleen meer inzicht in het eigen ziekteverloop, maar ook meer regie over de behandeling.

KennisBites

Meer weten over specifieke onderzoeken? Bekijk deze KennisBites.